Grudzień 5, 2016

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności pn.:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2021 r. z podziałem na 8 części”

Zawiadomienie o wyborze oraz odrzuceniu ofert na Cykliczną dostawę żywności na potrzeby DPS nr 2 w Zabrzu na 2021 r. z podziałem na 8 cz.

Informacja z otawrcia ofert na dostawę żywności dla DPS nr 2 w 2021 r.

SIWZ Cykliczna dostawa żywności na 2021r.

Załączniki do SIWZ Cykliczna dostawa żywności na 2021r.-min

Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa pn.:

„Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2020 r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

informacja z otwarcia 10.08.20r.

SIWZ

Załącznik nr 1a do SIWZ pieczywo

Przetarg nieograniczony na dostawę żywności pn.:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r. z podziałem na 8 części” – termin otwarcia ofert: 04.11.2019 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę żywności w 2020r.

Informacja z otwarcia ofert na dostawę żywności dla DPS nr 2 w Zabrzu na 2020r.

Wyjaśnienia do Cykliczna dostawa żywnośći dla DPS nr 2-dot. załącznika 1a do SIWZ

SIWZ Cykliczna dostawa żywności na 2020r.

Załączniki do SIWZ Cykliczna dostawa żywności na 2020r.

Przetarg nieograniczony na dostawę produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych pn:

„Cykliczna dostawa produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2019 r.”:

wybór oferty

wkluczenie masarnia borowe

Informacja z otwarcia 14.03.2019 r.

SIWZ mięso, wędliny 2019

Ponowny przetarg nieograniczony na:

Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż. Etap II”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

wybór oferty Etap II

Informacja z otwarcia ofert:

inf z otwarcia
dokumentacja do przetargu znajduje sie na stronie:

http://dps2.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/48/18?o=tp1&e=s|18

Plan postępowań o udziale zamówień 2019 r.

plan2019

Informacja z otwarcia ofert: Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż. Etap II”:

unieważnienie

wkluczenie

Otwarcie Ofert 27.12.2018r. ppoż Etap II

Przetarg nieograniczony na:

Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż. Etap II”
dokumentacja do przetargu znajduje sie na stronie:

http://dps2.zabrze.magistrat.pl/engine//bip/48/18?o=tp1&e=s|18

Wybór najkorzystniejszych ofert oraz informacja o wykluczeniu wykonawców „Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2019 r. z podziałem na 8 części” – termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r.:

Wybór ofert najkorzystniejszych oraz inf. o wykluczonych wykonawcach

Informacja z otwarcia ofert:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2019 r. z podziałem na 8 części” – termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg na dostawę żywności:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2019 r. z podziałem na 8 części” – termin otwarcia ofert: 05.11.2018 r.

SIWZ

Załączniki 1a-1h

Załączniki 2-8

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

„Cykliczna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Informacja z otwarcia ofert:

„Cykliczna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

Informacja z otwarcia ofert

Przetarg na dostawę warzyw i owoców:

„Cykliczna dostawa warzyw i owoców na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

SIWZ warzywa i owoce

Załączniki do SIWZ Warzywa i owoce DPS2

Ogłoszenie nr 582989

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pismo o przedłużeniu terminu składania ofert DPS nr2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert:

Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż.

informacja z otwarcia ofert na Wydzielenie klatek schodowych dla ppoż

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2018 r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert na Cykliczna dostawa żywności dla DPS nr 2 na 2018r.

Informacja z otwarcia ofert:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2018 r.”

Informacja z otwarcia ofert Cykliczna dostawa żywności na potrzeby DPS nr 2 na 2018r

Przetarg na dostawę żywności:

„Cykliczna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 na 2018 r.”

SIWZ Cykliczna dostawa żywności na 2018 BIP

Załączniki do SIWZ 2018 dps2 po zmianach

Zmiana SIWZ Żywność na 2018r

Przetarg na:

Wydzielenie klatek schodowych oraz przebudowa części południowej budynku w zakresie spełnienia przepisów ppoż.

Etap I”

SIWZ Wydzielenie klatek 01.12.2017 PPOŻ BIP

DPS 2 – ETAP 1 – Zał. nr 1A- Zestawienie stolarki drzwiowej dla etapu nr 1

DPS 2 – Rys.3 -Rzut Parteru

DPS 2- Rys. nr 10- Wyburzenia i zamurowania

DPS 2 -Rys.4- Rzut 1 Piętra

DPS 2 -Rys.5 -Rzut 2 Piętra

DPS-2 Etap 1 – Opis Technicvzny

DPS 2 – ETAP 1 ST 00.00

DPS 2- ETAP 1 SST 00.07 Rob.Murowe

DPS 2-ETAP 1 SST 00.01- Ziemne i Wyburzeniowe

DPS 2-ETAP 1 SST 00.05 Instalowanie Stolarki Drzwiowej

DPS 2-ETAP 1 SST 00.08 – Tynkowanie . Tynki zwykłe

DPS 2-ETAP 1 SST 00.09 Roboty Malarskie

DPS 2-Etap1 SST 00.06 Pokrywanie podłóg i ścian

gwarancja wydzielenie klatek, ppoż 2018