Grudzień 11, 2016

Świadczenia zdrowotne

Realizowane są na zasadach ogólnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Mieszkańcy pozostają pod opieką lekarza rodzinnego zatrudnionego w NZOZ Przychodnia Lekarska HIPOKRATES 41-800 Zabrze ul. Reymonta 42. Wizyty lekarskie odbywają się systematycznie dwa razy w tygodniu i na każde inne wezwanie w gabinecie pomocy medycznej na terenie Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu.

W nagłych przypadkach personel wzywa karetkę pogotowia , która odwozi mieszkańca do szpitalnego oddziału ratunkowego. Osoby wymagające hospitalizacji przebywają w oddziałach Szpitala Miejskiego w Zabrzu. Mieszkańcy korzystają również z konsultacji lekarzy specjalistów, które odbywają się w przychodniach na terenie poszczególnych NZOZ I ZOZ poprzez zapewnienie dowozu samochodem służbowym pod opieką pielęgniarki lub innego pracownika Domu. Konsultacje specjalistyczne odbywają się zgodnie z potrzebami Mieszkańców i na zlecenie lekarza rodzinnego, który wystawia na nie skierowania..

Opiekę medyczną nad mieszkańcami oprócz lekarza rodzinnego codziennie sprawują pielęgniarki, które wykonują Mieszkańcom zlecone przez lekarzy zabiegi tj. iniekcje, opatrunki, zakraplanie kropli do oczu i uszu, pomiar poziomu glukozy we krwi, pobieranie materiału do analiz laboratoryjnych, podawanie leków doustnych, pomiar podstawowych parametrów organizmu, rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów, profilaktyka przeciwodleżynowa, zindywidualizowana higiena osobista – potrzeby mieszkańców w zakresie świadczeń pielęgniarskich są zaliczane do standardu podstawowych usług.

Nasz dom zapewnia Mieszkańcom również opiekę psychologiczną z psychologiem, opiekę psychiatryczną poprzez wizyty lekarza psychiatry, oraz posługi kapłańskie.

Dom Pomocy Społecznej realizuje wnioski na pielucho majtki, sprzęt ortopedyczny i recepty na leki, ponosząc koszty odpłatności za nie do wysokości limitów cen.