Grudzień 5, 2016

Rehabilitacja

Zajęcia rehabilitacyjne w naszym Domu prowadzone są na sali rehabilitacyjnej i indywidualnie w pokojach Domowników. Głównym celem tych zajęć jest poprawa zakresu ruchomości w stawach oraz utrzymanie i wzmocnienie siły mięśniowej, poprawa kondycji fizycznej, oraz aktywizacja Mieszkańców.

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w sprzęt rehabilitacyjny m.in. rotory kończyn dolnych, rower stacjonarny, łóżko rehabilitacyjne i UGUL, a także sprzęt do zabiegów fizykalnych. Dysponujemy lampą sollux, aparatem do ultradźwięków i profesjonalnym urządzeniem do zabiegów stymulacji elektrycznej, który posiada 19 różnych rodzajów prądów min: Tens, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne itp.

Zajęcia rehabilitacyjne to przede wszystkim kinezyterapia – ćwiczenia: bierne, czynne, samowspomagane, czynne w odciążeniu. A główne wskazania fizykoterapii obejmują leczenie przeciwbólowe, pobudzające, oraz jonoforezę przezskórną leków.

Ponadto w naszym Domu trzy razy w tygodniu prowadzona jest gimnastyka ogólnousprawniająca z ćwiczeniami oddechowymi.