Luty 12, 2018

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa art. do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2021 r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na art. do dezynf. oraz śr. ochr. osobistej dla DPS nr 2

Informacja z otwarcia ofert na dost. art. do dezyn. oraz śr. ochrony osob.

2 Pyt. i odp. do ZO na dostawe śr. do dezynfekcji i śr. ochrony

Pyt. i odp. do ZO na dostawe śr. do dezynfekcji i śr. ochrony

Dostawa art. do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2

Zapytanie ofertowe pn. „Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2021 r.”

Oferta na usł. pogrzebowe WYKONAWCY na 2021r.

2 Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w 2021 r.”

inf. o wyborze oferty na dost. pieluchomajtek na 2021r.

inf. z otwarcia ofert dost. pieluchomajtek na 2021r.

2 Zapytanie Ofertowe na dostawę pieluchomajtek na 2021 r.

Zapytanie ofertowe pn. /„Dostawa wyrobów medycznych oraz środków ochrony osobistej dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”

inf. o unieważnieniu postępowania na dost. art. med. na 2021r.

inf. z otwarca ofert na dost.art. med. śr. ochr. osob. dla DPS nr 2

Zapytanie ofertowe na dostawę art. medycznych na 2021 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w 2021 r.”

Informacja o unieważnieniu Zapytania Ofertowego na dostawę pieluchomajtek dla DPS nr 2 w Zabrzu na 2021r.

inf. z otwarca ofert na dost.pieluchomajtek dla DPS nr 2

umowa pieluchy 2021

Zapytanie Ofertowe na dostawę pieluchomajtek na 2021 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa środków czystości na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2021 r.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę art. chem.-kosm. dla DPS nr 2 w Zabrzu na 2021r.

inf. z otwarca ofert na dost. śr. czystości dla DPS nr 2

Pytanie wraz z odpowiedźią do ZO na dostawę art. kosm.-chem. na 2021r.

pytanie do ZO na dostawe śr. czystości na 2021r.

ZO Dostawa środków czystości dla DPS nr 2 w 2021r.

Zapytanie ofertowe pn.

„Dostawa oraz montaż pralnico wirówki dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Zawiad. o wyborze na dost. pralnico wirówki

Informacja z otwarcia ofert pralnico wirówka

Pytanie 3 i odp. do ZO pralnico wirówka delta tech

pytanie 2 i odp. Onnera Poland

Pytania i odpowiedzi do ZO na zakup pralnico wirówki

Zapytanie Ofertowe Dostawa oraz montaż pralnico wirówki dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu

Zapytanie ofertowe pn.

Zakup i dostawa środków ochrony osobistej oraz sprzętu i materiałów jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Zabrzu realizowanego z projektu „Śląskie Pomaga” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Zawiadomienie o wyborze oferty ZO Śląskie Pomaga

Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa środków ochrony osobistej oraz sprzętu i materiałów jednorazowych dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2

Formularze cenowe

Zapytanie ofertowe pn. „Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r.”

Informacja z otwarcia ofert- Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r.

Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w 2020 r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pieluchomajtek w 2020r.

Informacja z otwarcia do ZO na dostawe pieluchomajtek na 2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę pieluchomajtek wciąganych i z pasem dla DPS nr2 w 2020r.

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa wyrobów medycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r.”

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę wyrobów medycznych w 2020r.

Informacja z otwarcia do ZP na wyrobów medycznych na 2020r.

2 Pytanie i odpowieź do oferty art. medyczne 2020r.

Pytania i odpowiedzi do oferty na art. medyczne 2020r.

Zapytanie ofertowe na dostawę wyrobów medycznych na 2020r.

Zapytanie ofertowe pn. „Dostawa środków czystości na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2020 r.”

Informacja o sprostowaniu wyniku postępowania ponowna ocena ofert na dostawę środków czystości na 2020r.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę środków czystości w 2020r.

Informacja z otwarcia do ZO na dostawę art. chem.-kosm.

Zapytanie ofertowe na środki czystości na 2020 r.

Zapytanie ofertowe pn. „Kompleksowe usługi pogrzebowe dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu na 2019 r.”

inf. z otwarcia

Zapytanie ofertowe usł. pogrzebowe na 2019r.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na”Dostawa artykułów chemiczno-kosmetycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

wybor

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” z dn. 07.11.2018 r.

wybor oferty

Ważna informacja do zapytania ofertowego pn. „Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” z dn. 07.11.2018 r.

anulowanie unieważnienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

wybor oferty

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pn.:”Dostawa artykułów chemiczno-kosmetycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

Pytania i odpowiedzi

Informacja z otwarcia pn.”Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

inf. otwarcie

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pn.:”Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” :

Pytania do oferty

Zapytanie ofertowe pn.”Dostawa artykułów chemiczno-kosmetycznych dla Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”

Oferta

Zapytanie ofertowe pn.”Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” – drugie postępowanie:

zapytanie dostawa art. med.

Zapytanie ofertowe pn.”Dostawa pieluchomajtek wciąganych i pieluchomajtek z pasem mocującym dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

zapytanie ofertowe

Informacja z otwarcia:”Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” :

INF. Z OTWARCIA

Odpowiedzi na zadane pytania do zapytania ofertowego pn.:”Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu” :

Odpowiedzi na pytania 2

Odpowiedzi na pytania

Zapytanie ofertowe pn.”Dostawa wyrobów medycznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu”:

oferta

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

Informacja

Pytania do zapytania ofertowego „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

odpowiedz.pdf

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

Zapytanie ofertowe DPS.261.42.2018.AK

Wstępna wycena DPS.261.42.2018.AK „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

Wstępna wycena DPS.261.42.2018.AK

Informacja o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania:

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Informacja z otwarcia ofert DPS.261.35.2018.AK:

Informacja z otwarcia ofert DPS.261.35.2018.AK

Odpowiedź na zapytania do postępowania p/n: „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

modyfikacja odpowiedźi na zapytania DPS.261.35.2018.AK

Odpowiedź na zapytania do postępowania nr DPS.261.35.2018.AK

Zapytanie ofertowe pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON w ramach likwidacji barier transportowych na rzecz DPS nr 2 w Zabrzu”:

Zapytanie ofertowe Zakup samochodu do przewozu osów niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON

Załączniki do zapytania ofertowego na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dostosowany do przewozu 2 wózków inwalidzkich dofinansowany przez PFRON

Zapytanie ofertowe na wykonanie zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro:

DPS.261.40.2018.AK

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert – Cięcie pielęgnacyjne drzew

Zapytanie ofertowe na cięcie pielęgnacyjne drzew na terenie DPS nr 2